.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży sadzonek roślin przez gospodarstwo rolne Jadwigi i Janusza Rudnickich mieszczące się w Rakszawie 129, 37-111 Rakszawa, tel. 607 320 155/607 619 803.

1.2. Wszystkie sadzonki roślin zamieszczone na stronie internetowej: www.szkolka-rudniccy.pl w zakładce „KUP TERAZ” można zakupić z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak również z odbiorem własnym.

1.3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia.

2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Rejestracja w sklepie internetowym jest bezpłatna oraz dobrowolna.

2.2. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

2.3. W celu dokonania rejestracji Klient powinien kliknąć zakładkę LOGOWANIE/ REJESTRACJA. Klient zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika, adres e-mail oraz hasło, a następnie o kliknięcie ikony Zarejestruj. Po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu na swoje konto Klient ma możliwość uzupełnienia swoich danych.

2.4. W przypadku, gdy dane Klienta ulegną zmianie należy je zaktualizować, a w przypadku, gdy dane ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia należy je zaktualizować oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy (e-mail).

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.2. Zamówienia można składać poprzez:

a) sklep internetowy (www.szkolka-rudniccy.pl),

b) e-mail (szkolka-rudniccy@wp.pl)

c) telefonicznie ( +48 607 320 155, +48 607 707 155)

3.3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów,

b) wyboru sposobu dostawy,

c) podania poprawnego adresu wysyłki, numeru telefonu oraz adresu e-mail,

d) wyboru sposobu płatności.

3.4. Po złożeniu zamówienia przez sklep internetowy lub e-mail Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie.

3.5. Po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedającego oraz nadaniu przesyłki Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie w kolejnym e-mailu.

3.6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem z różnych przyczyn oraz braku możliwości zrealizowania zamówienia, lub częściowego braku towaru Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej do pięciu dni od zawarcia umowy oraz dostanie zwrot pieniędzy za niedostępny towar, jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku częściowego braku towaru oraz braku możliwości zrealizowania całości zamówienia Kupujący ma dwie możliwości:

a) wyrażenie zgody na częściową realizację zamówienia,

b) zrezygnowanie z zamówienia.

3.7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do środy w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

3.8. Zamówienia realizowane są od 1 marca do 30 listopada każdego roku, w zależności od warunków pogodowych. W okresie od grudnia do marca zamówienia są realizowane na życzenie klienta w zależności od gatunku roślin oraz warunków pogodowych.

3.9. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością ich składania.

3.10. Składanie zamówień poprzez sklep internetowy oraz ich realizacja możliwe są na terenie Polski oraz wybranych krajów należących do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy).

3.11. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia lub zrezygnowania z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu 607 707 155 lub e-mailową: szkolka-rudniccy@wp.pl.

4. CENY TOWARÓW

4.1. Ceny wyrażone są w złotych polskich.

4.2. Strona internetowa umożliwia zmianę waluty z złotych polskich na euro dla klientów zagranicznych.

4.3. Ceny są cenami niepodatkowanymi z mocy ustawy podatkiem VAT.

4.4. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

4.6. Na życzenie Kupującego jest możliwość wystawienia rachunku.

4.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów z różnych przyczyn. Prawo zmiany cen nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia zmiany w życie.

5. PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

5.1. Dla wysyłek na terenie Polski sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) za pobraniem,

b) przelewem bankowym: nr konta 94 1240 2643 1111 0010 6179 6055, Bank Pekao S.A., Paulina Rudnicka-Maślak, Rakszawa 129, 37-111 Rakszawa (dane rachunku bankowego Sprzedawcy zostaną podane podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie).

5.2. Dla wysyłek do wybranych krajów Unii Europejskiej sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: a) przelewem bankowym: nr konta PL16114020040000311204252698, SWIFT: BREXPLPWMUL, mBank S.A. FORMELY BRE BANK S.A. RETAIL BANKING, Jadwiga Rudnicka, Rakszawa 129, 37-111 Rakszawa

5.3. W przypadku przelewu na konto przesyłka zostanie nadana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

5.4. Koszty przesyłki standardowej na terenie Polski za towary do 30 kg wynoszą:

a) za pobraniem: 24 zł,

b) przy wpłacie na konto 21 zł.

5.5. Koszty przesyłek standardowych do wybranych krajów Unii Europejskiej są ustalane indywidualnie.

5.12. Jeśli Kupujący przekroczy dopuszczalną ilość produktów na jedną paczkę lub w zamówieniu znajdzie się kilka roślin o dużych gabarytach, przez co niemożliwa będzie wysyłka wszystkich roślin w jednej paczce lub w paczce standardowej kwota przesyłki zostanie ustalona z Kupującym indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mailową.

5.13. Kupujący ma również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru na Szkółce pod adresem Rakszawa 129, 37-111 Rakszawa.

6. POSTĘPOWANIE Z TOWAREM

6.1. Po otrzymaniu i otworzeniu paczki z zamówionym towarem podlać rośliny wodą.

6.2. Zalecane jest odstawienie roślin na ok. 48 godzin w zacienione miejsce.

6.3. W pierwszym roku po posadzeniu zaleca się nie nawozić roślin.

7. REKLAMACJE

7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Kupującemu przysługuje prawo reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem powiadomienia Sprzedającego o niezgodności towaru z umową w terminie do siedmiu dni od otrzymania przesyłki.

7.2. Po zawiadomieniu Sprzedającego o niezgodności Kupujący zobowiązany jest odesłać towar na adres Rakszawa 129, 37-111 Rakszawa.

7.3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji.

7.4. Sprzedający, najpóźniej w terminie do czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu.

7.5. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy oraz wysłany do Kupującego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu za towar oraz przesyłkę zwrotną.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.

8.2. Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz odstąpienia od umowy, oraz dokonać zwrotu towaru na adres Sprzedającego: Rakszawa 129, 37-111 Rakszawa. Formularz zwrotu znajduje się w załączniku.

8.3. Zwracane towary muszą być kompletne, w stanie niezmienionym.

8.4. Kupujący zobowiązany jest postępować z towarem uwzględniając ewentualność zwrotu towaru. W przypadku roślin koniecznością jest odpowiednie traktowanie, nawadnianie oraz zabezpieczenie przy przesyłce zwrotnej.

8.5. Zwracane towary muszą zostać odesłane na adres Sprzedającego najpóźniej w ciągu czternastu dni od otrzymania przesyłki.

8.6. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu siedmiu dni roboczych na konto Kupującego.

8.7. Kupujący zobowiązany jest podać numer konta bankowego lub wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności przez Sprzedającego. W przypadku niepodania Sprzedającemu niezbędnych informacji, pomimo otrzymania przypomnienia na adres e-mail, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu należności.

8.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli jest to wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych osobowych lub numeru konta bankowego.

8.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Kupującemu potwierdzenia realizacji zamówienia, jeżeli jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Kupującego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

9.2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

9.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r. , poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie podanym na stronie internetowej sklepu nie krótszym niż siedem dni od daty udostępnienia ich na stronie.

10.3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Szkółką Krzewów Ozdobnych i Owocowych Jadwigi i Janusza Rudnickich.

10.4. Rośliny zmieniają się w ciągu okresu wegetacji, dlatego też wygląd roślin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistych wizerunków lub parametrów.

10.5. Towary prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o towarach w Sklepie internetowym nie oznaczają iż towary dostępne są w magazynie Sklepu.

10.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe w wyniku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych.

10.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Kupującego oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail spowodowane przez oprogramowanie komputera używanego przez Kupującego.

10.8. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Kupujący ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, aczkolwiek niektóre funkcje sklepu mogą zostać zakłócone. Kupujący, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies.

10.9. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu.

10.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Do pobrania:

FORMULARZ ZWROTÓW