Pierisy japońskie, kiścienie wawrzynowe, kalmie szerokolistne mają podobne wymagania do różaneczników. Najlepiej sadzić je w miejscach zacienionych, zacisznych, odsłoniętych od wiatru, w torfie kwaśnym 4,5-5 pH. Podlewać regularnie, by nigdy nie zaznały suszy. Dobrze jest obdypać z wierzchu korą, trotami lub ściółką.